cookies
Mamy najlepsze „cookies” i nie boimy się ich używać
Zaakceptować wszystkie cookies

Zasady i warunki konkursu

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Muziker a.s., zarejestrowany pod adresem Einsteinova 18, 851 01 BRATISLAVA 5, Słowacja, REGON 35840773, Zapisany w Rejestrze handlowym Sądu Bratysława I, Oddział Sa, Słowacja ustęp numer 3337/B.

2. Czas trwania konkursu:

Konkurs potrwa od 19.09.2018 do 31.12.2018 z datami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych konkursów włącznie, które będą odbywać się co tydzień, począwszy od daty rozpoczęcia konkursu do daty jego ukończenia.

3. Nagrody konkursowe:

Nowe nagrody co tydzień!
Informacje o nagrodach będą dostępne pod adresem:
www.muziker.pl/giveaway-competition

4. Zgłoszenia do konkursu:

Udział jest otwarty dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej, ktory ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora ani osoby, które są w jakikolwiek sposób (służbowo lub osobisty) związane z "organizatorem" i jego pracownikami.

4.1. Aby móc wziąć udział, należy dokonać zakupu w sklepie internetowym Muziker o wartości co najmniej 40 zł. Każdy zakup musi odbywać się w przedziale czasowym określonym dla cotygodniowego konkursu.

4.2. Aby zostać ważnym uczestnikiem konkursu, należy wprowadzić odpowiedni kod na dany tydzień podczas składania zamówienia online.

Udział w konkursie zostanie zaakceptowany po spełnieniu następujących warunków:

Korzystając z cotygodniowego specjalnego kodu przy składaniu zamówienia, uczestnik finalizuje i potwierdza swój udział i całkowicie zgadza się z Regulaminem konkursu.
Tylko uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki tego konkursu, zostaną zaakceptowani jako uczestnicy. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny spełnienia warunków konkursu przez uczestników.Organizator podejmuje ostateczną decyzję we wszystkich sprawach związanych z konkursem i jego realizacją.
Proces wyboru zwycięzcy zostanie zorganizowany przez organizatora niezwłocznie po dacie ukończenia konkursu w danym tygodniu.Uczestnik zostanie zidentyfikowany za pośrednictwem adresu e-mail użytego podczas zakupu, pod którym został zarejestrowany do konkursu.
Organizator może zażądać przy okazji wręczenia nagród kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków, tożsamości i wieku zwycięzcy.

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego nazwiska, adresu, ujawnienia kraju zamieszkania i zdjęcia w dowolnym materiale reklamowym autorstwa Muziker, a.s. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia konkursu, reklamy i ogłoszenia wyników, a także do promocji "organizatora", jego produktów i usług oraz organizowania innych wydarzeń i konkursów lub do celów marketingowych, w szczególności do ich bezpłatnej publikacji i rozpowszechnianiu w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) oraz materiałach promocyjnych organizatora, a także do nieodpłatnego tworzenia i publikowania nagrań audiowizualnych uczestnika w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) i wszelkich materiałach promocyjnych organizatora. Zgoda uczestnika jest udzielana na czas trwania konkursu i na okres dziesięciu (10) lat po jego ukończeniu. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na powyższe warunki.

Uczestnictwo w konkursie lub nagroda nie może być egzekwowane za pomocą środków prawnych. Nagrody nie są przenaszalne na inną osobę i nie mają alternatywy gotówkowej.

Uczestnik, który wygra nagrodę, jest zobowiązany do opublikowania postu na platformach INSTAGRAM lub FACEBOOK, gdzie będzie tagować i wspominać o muziker.com. Taki post musi być mozliwy do udostępnienia, abyśmy mogli go udostępniać za pośrednictwem naszych odpowiednich kanałów mediów społecznościowych.

Uczestnicy nie mają prawa, na podstawie lub w związku z konkursem, wymagać od organizatora alternatywnego spełnienia, z wyjątkiem tych , które są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach; prawo do takich świadczeń powstaje dopiero po spełnieniu wszystkich szczególnych wymagań wymienionych w niniejszych Warunkach.

Decyzje organizatora dotyczące wszystkich spraw związanych z konkursem będą ostateczne i nie będzie możliwe odwołanie się od nich.

Organizator zastrzega sobie również prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który naruszył obowiązujące prawo (w tym prawo autorskie) lub w inny sposób naruszył własność intelektualną jakiejkolwiek innej osoby; uczestnika, który zgłosił się do konkursu lub otrzymał nagrodę w wyniku oszustwa lub naruszenia niniejszych Warunków lub postępowania sprzecznego z dobrymi obyczajami (niezależnie od tego, czy jest to uczestnik czy inna osoba). Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może doprowadzić do dyskwalifikacji tej osoby przez organizatora, bez podania przyczyny takiej dyskwalifikacji lub możliwości jej zakwestionowania; decyzja organizatora jest zatem ostateczna.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu bez uprzedzenia, a zmiany te zostaną opublikowane jako dodatek do niniejszego regulaminu na stronie konkursu www.muziker.pl/giveaway-competition.

Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie, jeśli kupi produkt / produkty w ramach zamówienia powyżej 40 zł.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nagrody mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zgodnie z ustawą nr 595/2003 o podatku dochodowym). Odpowiedzialność fiskalna w związku ze zwycięstwem w konkursie spoczywa wyłącznie na zwycięzcy.


Bratysława, 12. 09. 2018

Logo muziker
Nie przegap najlepszych promocji. Aktywuj powiadomienia.
Włączyć