cookies
Mamy najlepsze „cookies” i nie boimy się ich używać
Zaakceptować wszystkie cookies

native_instruments

Warunki korzystania z MUZIKER KLUBU

Niniejszy regulamin reguluje członkostwo w MUZIKER KLUBIE (zwanym dalej „klubem”) oraz relacje między Muziker, a.s.,Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zarejestrowane w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, sekcja Sa, ustęp numer 3337 / B, IČO: 35840773, DIČ: 2021680991, jako sprzedawca z jednej strony (zwany dalej „sprzedawcą”) i klient, który uzyskuje korzystanie z usług klubowych (zwany dalej „członkiem klubu” lub „członkiem”), stanowią integralną część Ogólnych Warunków Handlowych.

MUZIKER KLUB

System lojalnościowy MUZIKER KLUB to system korzyści dla klientów Muzikera. System lojalnościowy można wykorzystać we wszystkich sklepach Muziker (zarówno w sklepie internetowym, jak i sklepach stacjonarnych).

Członkostwo

Każda osoba, która zostanie lub będzie posiadaczem karty lojalnościowej, którą otrzyma po pomyślnym zarejestrowaniu swojego członkostwa e-mailem, może zostać członkiem KLUBU MUZIKER. Członkostwo jest ustanawiane na czas nieokreślony w ramach rejestracji klienta na stronie internetowej sprzedawcy lub w jednym ze sklepów stacjonarnych sprzedawcy. W przypadku braku zgody na członkostwo podczas rejestracji konta klienta na stronie Muziker a.s., klient zaznacza odpowiednią opcję braku zgody na członkostwo a jego rejestracja na koncie klienta nastąpi bez rejestracji członkostwa w klubie. Członkostwo wygasa z powodu anulowania rejestracji lub świadomego wypowiedzenia przez członka lub sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania członkostwa, jeśli członek niewłaściwie zastosował zasady klubu lub ma powód, by podejrzewać, że członek korzysta z klubu z naruszeniem obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, w celu ułatwienia działalności przestępczej lub konto klienta to inna osoba niż osoba zarejestrowana. Wygaśnięcie członkostwa powoduje nieodwracalną utratę wszystkich niewykorzystanych dostępnych i zarezerwowanych punktów oraz dezaktywację karty lojalnościowej członka. Członkostwo w klubie, karta stałego klienta i świadczenia klubowe nie podlegają przeniesieniu. Rejestracja w celu członkostwa w klubie z mocą wsteczną lub ubieganie się o świadczenia klubowe z mocą wsteczną jest niedozwolona. Karta lojalnościowa nie jest sprzedawana osobno.

Korzystne zakupy za uzbierane punkty

Przy zakupie, członek klubu zdobywa odpowiednią ilośc punktów, które należą do każdego produktu. Zdobyte punkty stanowią kredyt finansowy, który można wymienić na przyszłe zakupy, zgodnie z niniejszymi warunkami. Odpowiednia ilość punktów zdobytych za zakup jest widoczna na szczegółach pozycji produktu w katalogu, a także w koszyku sklepu internetowego.
Warunkiem uzyskania punktów przy zdalnym zakupie towarów (sprzedaż przez Internet) jest członkostwo w klubie, posiadanie klubowej karty lojalnościowej, rejestracja na koncie klienta na stronie www.muziker.com, realizacja zakupu w stanie zalogowania się na konto klienta oraz opublikowanie dodatniej wartości punktowej na szczegółach pozycji produktu w katalogu produktów na www.muziker.com. W ramach tego samego zamówienia nie można skorzystać z punktów Klubu Muziker i zdobyć je jednocześnie.
Jaka jest ostateczna cena produktu, która jest wynikiem indywidualnej umowy cenowej pomiędzy sprzedawcą i członkiem klubu lub indywidualnej korekty ceny dla członka klubu, członek klubu nie ma prawa do uzyskania punktów. Jeśli członek klubu zastosuje kupon rabatowy do określonego produktu lub całego zamówienia, nie zdobędzie żadnych punktów klubowych za ten produkt lub zamówienie.
Warunkiem uzyskania punktów przy zakupie w dowolnym tzv. sklepie stacjonarnym jest członkostwo w klubie, dowód posiadania karty lojalnościowej (przez okazanie karty lojalnościowej lub potwierdzenie numeru karty lojalnościowej lub poprzez podanie adresu e-mail związanego z posiadaniem karty klubowej), ważna rejestracja konta klienta na www.muziker.com i dodatnia wartość punktowa opublikowana na szczegółach odpowiedniego produktu w katalogu produktów na www.muziker.com.
Podczas zakupów w sklepie internetowym zdobyte punkty zostaną przelane członkowi klubu i staną się dostępne dopiero po upływie okresu wynoszącego 30 dni po zaksięgowaniu płatności za zamówienie na koncie sprzedawcy. W przypadku, gdy członek skorzystał z dodatkowej usługi polegającej na przyznaniu przedłużonego okresu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny o kolejnych 30 dni, czyli 60 dni, punkty zostaną przyznane i staną się dostępnymi punktami dla członka klubu dopiero po upływie 60 lub 90 dni. Punkty za zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym, zostaną naliczone dla członka klubu i staną się dostępne natychmiast po zakupie (w przypadku zakupów na raty i na fakturę, punkty będą dostępne dopiero po 30 dniach od zarejestrowania płatności na koncie sprzedawcy). Aktualna ilość dostępnych punktów, zostanie wyświetlona członkowi klubu w stanie aktywnego logowania do konta klienta lub przy zakupie w jednym ze sklepów stacionarnych w kasie za dokonany zakup lub personel obsługi klienta przekaże te informacje na żądanie. Jeśli członek klubu nie dokona nowego zakupu w ciągu 6 miesięcy od ostatniego zakupu, całkowita wartość jego dostępnych punktów zostanie zmniejszona o 50%.
Dokonując zakupu, członek klubu może wybrać, ile swoich dostępnych punktów zastosuje, aby zapłacić za zakup. Wybrana liczba punktów będzie miała formę zmniejszenia całkowitej kwoty koszyka. Podczas korzystania z punktów, wartość 100 punktów odpowiada 5 zł. Wykorzystamy Twój aktualny kurs wymiany do przeliczenia Twojej waluty. Wykorzystanie punktów można wykorzystać do 100% wartości towarów.
Wykorzystanie punktów jest możliwe tylko w ramach zakupu dokonanego w sklepie internetowym, natomiast nie jest możliwe w ramach zakupu w dowolnym sklepie stacjonarnym sprzedawcy.

Przedłużony 30-dniowy okres odstąpienia od umowy (zwrot towaru bez podania przyczyny)

Członek klubu ma prawo do przedłużenia 30-dniowego okresu odstąpienia od umowy, poza normalny 14-dniowy okres przewidziany przez prawo. W tym przedłużonym okresie może skorzystać z prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Jednak to prawo dotyczy wyłącznie towarów nieuszkodzonych w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli kontrola sprzedawcy, nie wykaże żadnej rozbieżności w stanie zwróconego towaru w stosunku do tych warunków, sprzedawca zapewnia członkowi klubu kupon finansowy równy cenie towarów podanej w dowodzie zakupu, z którego członek klubu może korzystać wyłącznie w celu zakupu następnych towarów. Odstąpienie od umowy w przedłużonym okresie jest wykluczone dla tych rodzajów towarów, które są w tym kontekście określone w odpowiednich postanowieniach dotyczących wykluczenia w części dotyczącej prawa do odstąpienia od umowy w warunkach prowadzenia działalności przez sprzedawcę.

Przedłużona 3-letnia gwarancja na towar

Członkostwo w klubie uprawnia do zastosowania przedłużonej 3-letniej gwarancji na nowy towar z asortymentu sprzedawcy. Prawo to nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych, małych materiałów eksploatacyjnych, towarów łatwo psujących się lub zużytych produktów, które podlegają odpowiednim postanowieniom warunków gwarancji sprzedawcy. W przypadku bardziej skomplikowanej diagnostyki technicznej lub naprawy towaru, okres rozpatrzenia reklamacji produktu może być dłuższy niż 30 dni. Jeżeli w okresie przedłużonej gwarancji wystąpi wada produktu, którą można usunąć a wada nie jest wykluczona z gwarancji, sprzedawca usunie wadę na własny koszt. Jeśli w okresie przedłużonej gwarancji, zostanie stwierdzona wada produktu, której nie można usunąć, sprzedawca nie zwróci członkowi klubu pełnej ceny zakupu, ale zapewni gwarancję, wystawiając kupon o wartości końcowej reklamowanego towaru. Kupon ten służy wyłącznie do zakupu innych towarów. Pozostałe postanowienia warunków gwarancji pozostają nienaruszone.

Zakupy ze specjalnymi rabatami na wybrane produkty i usługi

Członek klubu ma możliwość zakupu wybranych produktów i usług w korzystniejszych cenach.

Postanowienia końcowe

Członek klubu zarejestrowany jako osoba prawna w klubie, nie jest uprawniony do skorzystania z przedłużonej 3-letniej gwarancji na towar i 30-dniowego okresu odstąpienia od umowy (zwrot towaru bez podania przyczyny).
Po odstąpieniu od umowy członek klubu nie jest uprawniony do zwrotu wyższej wartości finansowej, niż podana na dowodzie zakupu, to znaczy nie ma prawa do wymagania zwrotu wykorzystanych punktów w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Punkty zarezerwowane uzyskane za zakup towaru, który członek klubu zwrócił w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, zostaną nieodwracalnie odliczone z salda zarezerwowanych punktów.
Aktualna lista korzyści jest opublikowana na stronie internetowej operatora. Minimalny zakres świadczeń jest określony w niniejszych warunkach. Członek klubu przyjmuje do wiadomości, że lista świadczeń może z czasem ulec zmianie.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie korzystania z klubu z powodów osób trzecich (np. partnera biznesowego sprzedawcy), z powodów, które wystąpiły niezależnie od woli lub działań sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego zawieszenia korzystania z klubu bez uznania takiego zawieszenia za naruszenie obowiązku sprzedawcy, ze względów bezpieczeństwa, siły wyższej (okoliczności niezależne od sprzedawcy i na które sprzedawca nie ma wpływu), decyzje właściwego organu publicznego, w celu wykonania napraw i prac niezbędnych do działania, przeglądu lub napraw sprzętu technicznego umożliwiającego klubowi działanie. Operator informuje członka klubu o zawieszeniu klubu za pomocą zawiadomienia opublikowanego na stronie internetowej www.muziker.com.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem karty lojalnościowej członka klubu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad.
Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązuje od 22.9.2019
Logo muziker
Nie przegap najlepszych promocji. Aktywuj powiadomienia.
Włączyć