cookies
Mamy najlepsze „cookies” i nie boimy się ich używać
Zaakceptować wszystkie cookies

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny istnieje w ciągu14 dni. Termin, który uprawnia do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, niebędąca nadawcą, objęła w posiadanie towar.

Przedłużony termin prawa do odstąpienia dla członków Klubu Muziker 

Konsument, który jest jednocześnie członkiem Klubu Muziker, ma prawo do przedłużenia 30-dniowego okresu odstąpienia od umowy, poza ustawowym 14-dniowy okresem. W tym przedłużonym okresie może skorzystać z prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Jednak to prawo dotyczy wyłącznie towarów nieuszkodzonych w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli kontroling sprzedawcy nie wykaże żadnej rozbieżności w stanie zwróconego towaru w stosunku do tych warunków, sprzedawca zapewnia członkowi klubu kupon finansowy równy cenie towarów podanej w dowodzie zakupu, z którego członek klubu może korzystać wyłącznie na zakup innych towarów. Odstąpienie od umowy w przedłużonym okresie jest wykluczone w przypadku tych rodzajów towarów, które są w tym kontekście określone w odpowiednich przepisach dotyczących wyłączeń w niniejszych warunkach. Prawo do przedłużenia 30-dniowego okresu odstąpienia przysługuje tylko konsumentowi, który jest członkiem Klubu Muziker i nie jest osobą prawną.


Jak mogę odstąpić od umowy?

Najłatwiej zrobić to przez zalogowanie się na swoim koncie klienta, klikając w Odstąpienia i Chcę odstąpić od umowy zakupu. Jako zalogowany klient będziesz musiał wypełnić tylko bardzo małą ilość danych, dużą zaletą jest to, że wszystko, co potrzebujesz, masz w wypełnionym formularzu.

Jeśli nie jesteś zarejestrowany jako klient, możesz skorzystać z formularza.

Niezwłocznie po wypełnieniu formularza prześlemy Ci potwierdzenie, które wydrukujesz i załączysz do paczki. Załączony formularz pomoże nam szybciej załatwić sprawę.
Odstąpienie od umowy – Konsument  

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość należy do konsumenta. Konsumentem jest każda osoba fizyczna.

Odstąpienie od umowy – Firma 

Kupujący niebędący konsumentem (tj. kupujący będący osobą prawną) nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Zużyte, zanieczyszczone, niekompletne lub konsumpcyjne towary 

Towara można wykorzystać do określenia jego charakteru i cech; ale nie powinno być widocznego jego zużycia. Należy pomyśleć o kosztach, jakie będziemy musieli ponosić przywróceniem do stanu pierwotnego. Kupujący jest zobowiązany do wynagrodzenia sprzedawcy kosztów związanych z przywróceniem towaru do stanu pierwotnego i zaistniale uszkodzenia w towarach (np. niekompletna zawartość, zużycie lub zanieczyszczone towary itp.). Kupujący uniknie naliczaniu dodatkowych opłat, jeśli przywróci towar do pierwotnego stanu (czyszczenie, kompletowanie, właściwe pakowanie itp.).

W przypadku towarów konsumpcyjnych (np. struny, lampki, naciągi, środki czyszczące, pałki itp.) , odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący dostarczy towary zapakowane w oryginalnym opakowaniu w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, niezużytym i niezanieczyszczonym.

W przypadku odstąpienia od umowy, musisz nas powiadomić, wysyłając wyraźne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy.Wypełniony formularz prosimy wydrukować i dołączyć do paczki ze zwracanym towarem, w innym przypadku będzie utrudniona identyfikacja zwracanej paczki.  
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, uważa się za wystarczające wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Towar prosimy wysłać na poniższy adres:


Muziker (Return)
P3 Logistic park
Hala 2
900 55 Lozorno
Słowacja

Klient ma obowiązek odesłania towaru do nas bez zwłoki, najpóźniej do 14 dni od dnia poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, mamy obowiązek, zwrócić wszystkie płatności, które od klienta otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, że klient wybrał inną formę dostawy niż zalecana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa).


Zwrot płatności

Zwrot pieniężny jest realizowany najpóżniej do 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż zwrócony towar znajdzie się w naszej centrali lub zanim będzie możliwe wykazanie, że zwrócony towar już został do nas wysłany.
Do realizacji zwrotu stosujemy ten sam środek płatniczy, który klient zastosował w pierwotnej transakcji.
W przypadku zwrotu płatności pobraniowej lub przelewu bankowego, zwrot platnosci będzie realizowany wyłącznie przelewem na konto bankowe.
Jeżeli konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie 14 dni, tj. po upływie ustawowego okresu (np. konsument będący członkiem Klubu Muziker lub taki, który zakupił usługę umożliwiającą dłuższy okres zwrotu) i jednocześnie spełnia warunki zwrotu towaru w tym przedłuzonym okresie (zwracany towar jest zgodny z naszą polityką odstąpienia od umowy, nieuszkodzony i zapakowany w oryginalne opakowanie), wydamy mu kupon pieniężny o wartości ceny zwracanych towarów, który można wykorzystać wyłącznie na zakup innych towarów.
Nie jest możliwe zrealizować zwrot płatności w formie przekazem pocztowym lub gotówką. W związku ze zwrotem wpłaty, klient w żadnym przypadku nie ponosi kosztów.


Prezenty i bonusy

Jeżeli wraz z towarem został wysłany przezent lub jakiś bonus, to przy odstąpieniu od umowy,zanika ważność umowy darowizny i obowiązkiem kupującego jest wraz z towarem zwrócić także podarowany prezent lub bonus.


Koszty powrotnego transportu towaru

Koszty powrotnego transportu towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi w pełnej wysokości klient i to nawet wtedy, gdy towar z względu na swoją specyfikację nie może zostać wysłany standardową drogą usługi kurierskiej.
Klient jest w pełni odpowiedzialny za zorganizowanie przesyłki zwrotnej do sklepu Muziker.

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku  

  • umowy na dostawy towarów, które nie są wersjami standardowymi i przy produkcji których miarodajny jest osobisty wybór lub postanowienie konsumenta lub które są jednoznacznie dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumenta;
  • umowy na dostawy towarów zakupionych i zmodyfikowanych według specyfikacji klienta lub towarów przyciętych na długość (kable i łańcuchy przycięte na długość itp.);
  • umowy na dostawy zabezpieczonych towarów, które ze względu na przepisy dotyczące ochrony zdrowia lub hygieny, nie podlegają zwrotowi (np.: słuchawki in-ear, itp.), jeżeli po dostawie usunięto ich zabezpieczenie;
  • umowy na dostawy nagrań dźwięku lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zabezpieczonym opakowaniu, jeżeli po dostawie usunięto zabezpieczenie;
  • umowy na dostawe literatury (książki, czasopisma, nuty, tabulatory);
  • umowy na dostawy towaru, który ze swojej natury może po dostawie zostać nierozłącznie połączony z innymi towarami;
  • sprzedaż towaru dokonywana według szczególnych wymagań konsumentów, towaru na zamówienie lub towaru przeznaczonego specjalnie dla jednego konsumenta.

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z towarem i ochronę zakupionego towaru przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 

Zwrot towaru prosimy realizować, na ile to możliwe, w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnymi częściami i dodatkowymi akcesoriami oraz wypełnionym formularzem. Na zwrócenie towaru prosimy wykorzystać, jeśli to możliwe, opakowanie przeznaczone do transportu. W przypadku braku oryginalnego opakowania, prosimy zabezpieczyć towar dowolnym, nadającym się opakowaniem, które będzie towar chronić przed uszkodzeniem podczas transportu, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów za szkody powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania towaru. Wskazane możliwości nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.  Należy pamiętać, że jesteś odpowiedzialny za stan, w jakim towar u nas otrzymamy (w tym wszelkie szkody spowodowane przez przesyłkę do nas), a wszelkie roszczenia odszkodowawcze należy zgłaszać indywidualnie przewoźnikowi. 

Odstąpienie od umowy sprzedawcy 

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu ze względu na wyprzedaż zapasów, niedostępność towaru lub jeżeli producent, dystrybutor oraz dostawca towaru uzgodniony w umowie zakupu, zaprzestał produkcji lub wprowadził takie poważne zmiany, które uniemożliwiłyby lub jeśli nawet przy dołożeniu wszelkich uzasadnionych starań, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszych warunkach lub po cenie określonej w sklepie internetowym. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o tym fakcie i zwrotu wpłaconego już zadatku za towar uzgodniony w umowie kupna w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy w taki sam sposób, jaki konsument użył przy płatności lub przelewem na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.

Odstąpienie od umowy i bon podarunkowy 

Towar zakupiony przy użyciu bonu podarunkowego Muziker Gift Card podlega zwrotowi (odstąpieniu od umowy). W takim wypadku klient nie dostanie z tego tytułu zwrotu środków finansowych, ale finansowy kredyt, z którego będzie mógł skorzystać podczas następnego zakupu w sklepie online Muziker. Jeżeli klient do towaru dopłacał gotówką, dopłacona część zostanie mu zwrócona w formie pieniężnej.

Płatności w kryptowalutach
Kupujący jako metodę płatności może również wybrać płatność w jednej z oferowanych kryptowalut (np. Bitcoin). Jeżeli kupujący z jakiegokolwiek powodu zażąda zwrotu ceny zakupu za zakupiony w ten sposób towar, w takim przypadku zwrot ceny zakupu może nastąpić tylko w walucie wskazanej na fakturze za zakupiony w ten sposób towar i wyłącznie w kwocie podanej na fakturze.

Zabezpieczenie towaru przed transportem.

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z towarem i ochronę zakupionego towaru przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem (np. za pomocą odpowiedniego materiału amortyzującego).  

 Zwrot towaru prosimy realizować, na ile to możliwe, w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnymi częściami i dodatkowymi akcesoriami oraz wypełnionym formularzem. Zawsze rozmontuj towar. 

Na zwrócenie towaru prosimy wykorzystać, jeśli to możliwe, opakowanie przeznaczone do transportu.  W przypadku braku oryginalnego opakowania, prosimy zabezpieczyć towar dowolnym, nadającym się opakowaniem, które będzie towar chronić przed uszkodzeniem podczas transportu, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów za szkody powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania towaru. Należy pamiętać, że jesteś odpowiedzialny za stan, w jakim towar u nas otrzymamy (w tym wszelkie szkody spowodowane przez przesyłkę do nas), a wszelkie roszczenia odszkodowawcze należy zgłaszać indywidualnie przewoźnikowi.

Logo muziker
Nie przegap najlepszych promocji. Aktywuj powiadomienia.
Włączyć