Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni.

Przepisy dotyczące odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 30 dni. Termin, który uprawnia do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, objęła w posiadanie towar. Jednakże po ustawowym 14-dniowym terminie na odstąpienie od umowy akceptowany będzie już tylko zwrot towaru nieuszkodzonego, bez znaków użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny jest jednym z dogmatów prawa konsumenckiego. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca zamówienia towaru w celach w znacznej mierze niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, prowadzoną na własny rachunek. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez osobę prawną (firmę) jest traktowane indywidualnym, wyjątkowym sposobem.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas za pośrednictwem jednoznacznej deklaracji (np. list wysłany pocztą lub drogą mailową) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na adres:

Adres pocztowy

Muziker internetovy obchod
Drienova 1/h
821 01 Bratislava
Slovenska republika

W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z dołączonego "Formularza odstąpienia od umowy", który jednak nie jest obowiązkowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy poinformować nas o tym przed upływem okresu przeznaczonego na odstąpienie od umowy.

Towar prosimy wysłać na adres (wypełniony formularz odstąpienia od umowy musi być w opakowaniu):

Muziker
Reklamačné stredisko
Logistický areál P3
Hala 2, súpisné číslo 1102
900 55 Lozorno
Slovenská republika

Klient ma obowiązek odesłania towaru do nas bez zwłoki, najpóźniej do 14 dni od dnia poinformowania nas o zamiarze odstąpienia od umowy.

Klient jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej utraty wartości towaru tylko wtedy, jeżeli przyczyną tej utraty są zbędne manipulacje towarem w celu sprawdzenia jego stanu, właściwości i działania.

Jednakże, jeżeli po upływie 14-dniowego ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, klient odsyła towar w stanie uszkodzonym, bez oryginalnego opakowania lub w uszkodzonym opakowaniu, klient odpowiada za pogorszenie się stanu towaru i zmniejszenie wartości produktu. W takim przypadku będziemy mogli dochodzić odszkodowania ze strony klienta. Nie dotyczy to racjonalnego zużycia podczas sprawdzenia produktu, które byłoby ogólnie dozwolone i możliwe w sklepie stacjonarnym.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeżeli klient odstąpi od umowy, mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wpłynęła do nas wiadomość o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, które od klienta otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, że klient wybrał inną formę dostawy niż zalecana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa).

Zwrot płatności

Zwrot pieniężny jest realizowany najpóżniej do 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż zwrócony towar znajdzie się w naszej centrali lub zanim będzie możliwe wykazanie, że zwrócony towar już został do nas wysłany.
Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej, do realizacji zwrotu stosujemy ten sam środek płatniczy, który klient zastosował w pierwotnej transakcji, w związku ze zwrotem wpłaty klient w żadnym przypadku nie ponosi kosztów.

Prezenty i bonusy

Jeżeli wraz z towarem został wysłany przezent lub jakiś bonus, to przy odstąpieniu od umowy,zanika ważność umowy darowizny i obowiązkiem kupującego jest wraz z towarem zwrócić także podarowany prezent lub bonus.

Koszty powrotnego transportu towaru

Koszty powrotnego transportu towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi w pełnej wysokości klient i to nawet wtedy, gdy towar z względu na swoją specyfikację nie może zostać wysłany standardową drogą usługi kurierskiej. Wysyłkę zwracanego towaru prosimy realizować za pośrednictwem usługi kurierskiej we własnym zakresie.

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku

  • Umowy na dostawy towarów, które nie są wersjami standardowymi i przy produkcji których miarodajny jest osobisty wybór lub postanowienie konsumenta lub które są jednoznacznie dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
  • Umowy na dostawy zabezpieczonych towarów, które ze względu na przepisy dotyczące ochrony zdrowia lub hygieny, nie podlegają zwrotowi (np.: słuchawki In-Ear, ustniki do instrumentów dętych, harmonijki ustne),jeżeli po dostawie usunięto ich zabezpieczenie.
  • Umowy na dostawy nagrań dźwięku lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zabezpieczonym opakowaniu, jeżeli po dostawie usunięto zabezpieczenie.
  • umowy na dostawy towarów zakupionych i zmodyfikowanych według specyfikacji klienta lub towarów przyciętych na długość (kable i łańcuchy przycięte na długość itp.).
  • umowy na dostawy ubrań i obuwia, które nie nadają się do zwrotu z powodów higienicznych lub zdrowotnych (na przykład: bielizna, ręczniki, skarpety, rękawiczki itp.).
  • umowy na dostawy zakupionych ubrań, obuwia i akcesoriów (na przykład: obuwie, spodnie, koszule, t-shirty, bielizna termiczna, odzież zewnętrzna, kurtki, spódnice, sukienki, czapki, czapki, parasole, paski, okulary itp.), które z powodów higienicznych lub zdrowotnych, nadają się do zwrotu tylko w przypadku, gdy zostały wypróbowane w czystym środowisku domowym i nie wykazują oczywistych śladów użytkowania, uszkodzenia, zabrudzenia lub innych widocznych niedostatków.
  • Umowy na dostawy bona podarunkowiego Muziker Gift Card.

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z towarem i ochronę zakupionego towaru przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Zwrot towaru prosimy realizować, na ile to możliwe, w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnymi częściami i dodatkowymi akcesoriami. Na zwrócenie towaru prosimy wykorzystać, jeśli to możliwe, opakowanie przeznaczone do transportu. W przypadku braku oryginalnego opakowania, prosimy zabezpieczyć towar dowolnym, nadającym się opakowaniem, które będzie towar chronić przed uszkodzeniem podczas transportu, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów za szkody powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania towaru.

Odstąpienie od umowy i bon podarunkowy

Towar zakupiony przy użyciu bonu podarunkowego Muziker Gift Card podlega zwrotowi (odstąpieniu od umowy). W takim wypadku klient nie dostanie z tego tytułu zwrotu środków finansowych, ale finansowy kredyt, z którego będzie mógł skorzystać podczas następnego zakupu w sklepie online Muziker. Jeżeli klient do towaru dopłacał gotówką, dopłacona część zostanie mu zwrócona w formie pieniężnej.

© 2004-2019 Muziker | Odstąpienie od umowy
Logo muziker
Nie przegap najlepszych promocji. Aktywuj powiadomienia.
Włączyć