Gwarancja

Muziker zapewnia gwarancję 36 miesięcy na instrumenty muzyczne i nagłośnienie. Na akcesoria do instrumentów muzycznych i innych produktów obowiązuje ustawowy 24-miesięczny okres gwarancyjny. Jeśli zamówienie dotyczy drobnych materiałów (np. kostka do gitary, błona i pałki perkusyjne, struny i lampy), których wytrzymałość to 90 dni - w ramach gwarancji będą rozpatrywane tylko wady produkcyjne i materiałowe.

 

Przedłużony okres gwarancyjny

W czasie trwania przedłużonego okresu gwarancyjnego siedziba autoryzowanego serwisu Muziker zastrzega sobie prawo do zmiany warunków reklamacji w następujący sposób: termin bezpłatnej naprawy towaru z 30 dni zmienia się na czas nieokreślony (termin bezpłatnej naprawy podlega indywidualnym uzgodnieniom między serwisem a klientem po uwzględnieniu czasu dostawy oryginalnych części zamiennych). Serwis Muziker pomimo tej zmiany zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy bez zbędnej zwłoki. Roszczenie odszkodowania spowodowane przedłużeniem reklamacyjnej procedury może kupujący składać tylko w przypadku, kiedy doszło do rażącego zaniedbania albo celowego opóźnienia ze strony serwisu. Jeśli podczas ważności przedłużonego 12-miesięcznego okresu gwarancyjnego (po zakończeniu ustawowego 24-miesięcznego okresu) będzie miała miejsce wymiana na nowy produkt, kupującemu na ten towar nie będzie udzielona automatyczna 36-miesięczna gwarancja. Dalej będzie obowiązywać początkowy okres gwarancji.

Przypadek specyficzny

Kategorią specyficzną z 24-miesięczną gwarancją są talerze, które drogą naturalną podlegają zużyciu. Po dokonaniu ekspertyzy w autoryzowanym centrum serwisowym Muziker, będzie prócz zmierzenia naturanego zużycia materiału, brana pod uwagę możliwość uszkodzenia mechanicznego spowodowanego nadmierną intensywnością, która przekracza naturalny poziom wytrzymałości mechanicznej materiału. Specjalna kategoria produktów z 24-miesięczną gwarancją, która jest podatna na zużycie ze względu na ich materialny charakter i typowe zastosowanie (na przykład blachy, guziki, klapy, dźwignie, gumki itp.). Centrum serwisowe Muziker przeprowadzi ekspertyzę produktu, biorąc pod uwagę oznaki zużycia po normalnym użytkowaniu, a także wyłączając odpowiedzialność za wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych spowodowanych uderzeniem o intensywności przekraczającej poziom odporności mechanicznej materiału. W takim przypadku Muziker może zapewnić klientowi naprawę uszkodzonego towaru na własny koszt klienta, ewentualnie po zniżkowych stawkach, o ile zostało to uzgodnione.

Karta gwarancyjna

Do każdego zakupionego produktu dołączona jest faktura w formie elektronicznej (w punkcie sprzedaży paragon), który zarazem służy jako karta gwarancyjna. Gwarancja zaczyna się datą wystawienia faktury i przedłuża się o okres, podczas którego był produkt naprawiany w serwisie.

Gwarancja zanika

  • w przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru przez kupującego
  • w przypadku użytkowania towaru w niewłaściwych warunkach
  • w przypadku nieprzestrzegania zasad używania
  • w przypadku niewłaściwej dbałości o towar

Wady lub uszkodzenia, które spowodował kupujący, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą, jak też użyciem nieodpowiednich komponentów lub zamianą oryginalnych części, są wyłączone z gwarancji. Naprawa w czasie gwarancji zanika również
w przypadku, kiedy w czasie użytkowania doszło do mechanicznego uszkodzenia, wykorzystania produktu w nieodpowiednich warunkach (zakurzona, wilgotna przestrzeń, z dostępem do chemii, w silnym polu magnetycznym itp.) lub kiedy produkt został naruszony przez nieuprawnioną do tego osobę. Wyłączone z gwarancji są też wady spowodowane klęską żywiołową oraz nieodpowiednim zasilaniem. Naturalne zużycie towaru jest także wyłączone z gwarancji.

Bazar (rozpakowany produkt)

Sprzedający oferuje w swoim sklepie również zawarcie umowy sprzedaży na towary bazarowe. Towarem bazarowym nazywamy towar pochodzący ze zwrotu, użyty, rozpakowany, z uszkodzonym opakowaniem lub towar uszkodzony.
Wymiana towaru bazarowego na inną, nową sztukę przy odstąpieniu od umowy albo przy reklamacji nie jest możliwa.
Jeżeli nie jest postanowione inaczej, reklamacja towaru bazarowego odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych warunków handlowych.
Reklamacja towaru bazarowego nie obejmuje "wad", ani innych niedostatków, z powodu których towar był sprzedany w niższej cenie jako towar bazarowy.

© 2004-2019 Muziker | Gwarancja
Logo muziker
Nie przegap najlepszych promocji. Aktywuj powiadomienia.
Włączyć